הצבעה ממוחשבת
תנאי שימוש

contract

contract

מבוא

VoteClick אינה אוספת מידע מהלקוחות או מציבור המצביעים.

כל המידע האישי הקיים בה הוא המידע המועלה אליה על ידי הלקוח.

מסיבה זו מוטלת על הלקוח האחריות המוצגת במסמך זה.

מהות המידע הפרטי

המידע הפרטי הנשמר הוא מידע המועלה על ידי הלקוח: פרטי המנהלים והמצביעים (שם, כתובות אימייל ומספרי טלפון).

בהצבעה גלויה נשמרות בחירות המצביעים.

הלקוח מתחייב שקיבל הסכמתו של כל מצביע להעלאת פרטיו למערכת, לצורך קיום ההצבעה בלבד.

מחיקת מידע פרטי

כל מצביע רשאי לבצע הסרה מרשימת המצביעים. מצביע שהסיר עצמו - לא יוכל הלקוח להשיבו אל רשימת מצביעים (כלשהי) בחשבונו.

המערכת מזהה כתובות אימייל שגויות ומספרי טלפון שאינם תומכים בסמס, ומסירה אותם באופן אוטומטי מרשימת המצביעים.

יצירת קשר

ניתן לפנות אלינו בכל שאלה בנושא פרטיות המידע באימייל וטלפון:

אנו מתחייבים לתת מענה לכל פניה בתוך שבוע ימים.