הצבעה ממוחשבת
התאמה להנחיות רשמת האגודות השיתופיות בנושא הצבעה דיגיטלית

הערה: במידה ואתה מבקש לקיים הצבעה בבניין מגורים, הנושאים המשפטים הרלוונטיים להצבעה שלך מתוארים בעמוד הבא:

היבטים משפטיים של הצבעה אלקטרונית באסיפה הכללית של בית משותף

בתאריך 1.6.2021 הפיצה רשמת האגודות השיתופיות מסמך שכותרתו: "הנחיית רשמת האגודות השיתופיות 21-01 - כינוס אסיפות כלליות והצבעות באמצעים דיגיטליים".

המסמך מתחיל בהמלצה גורפת "לכלל האגודות השיתופיות לפעול לקידום והטמעת השימוש באמצעים טכנולוגיים לצורך קיום אסיפות כלליות לרבות הצבעות גלויות וחשאיות".

נספח ב' למסמך מציג את דרישות הרשמת ממערכת הצבעה דיגיטלית.

להלן רשימת הדרישות, יחד עם המענה של מערכת VoteClick:

1 יכולת זיהוי ודאי של חבר האגודה המצביע באמצעות "הזדהות חזקה" כדוגמת - תעודת זהות, מספר טלפון, סיסמה חד-פעמית (OTP) ועוד.

אנו מקצים לכל מצביע מפתח הצבעה ייחודי, אישי, חד פעמי.

בחירות המצביע נשלחות אלינו יחד עם המפתח, ועל ידי כך מושג אימות ודאי של זהות המצביע.

2 יכולת מניעת כפל הצבעות.

כאשר המצביע לוחץ על כפתור סיום ההצבעה, נשמרות בחירותיו תוך מחיקת מפתח ההצבעה.

מחיקת המפתח אינה מאפשרת זיהוי חוזר של המצביע ומשום כך הוא אינו מסוגל להצביע שוב.

3 יכולת מניעת זיוף זהות הבוחר.

זיוף זהות המצביע תלוי בכך שהאקר ישים ידו על מפתח המצביע.

אנו מונעים זאת באמצעים הבאים:

הצפנת SSL של תהליך ההצבעה מונעת העתקה של המפתח.

מספר צירופים עצום (מילארדי מיליארדים) מונע אפשרות ניחוש המפתח.

4 מערכת המבצעת שקלול תוצאות.

התוצאות משוקללות ומוצגות למנהלי ההצבעה רק בסיום ההצבעה.

תוצאות ההצבעה זמינות כקישור באתר VoteClick, שאותו ניתן לשתף עם ציבור המצביעים.

5 יכולת מוכחת בשמירה על חשאיות ההצבעה (לרבות היעדר יכולת לאחזר את המידע באופן המזהה את הצבעת חבר האגודה).

כאשר המצביע לוחץ על כפתור סיום ההצבעה, נשמרות בחירותיו תוך מחיקת מפתח ההצבעה.

כתוצאה מהמחיקה לא ניתן לשייך את בחירת המצביע אל המצביע ובכך מושגת חשאיות ההצבעה.

פירוט נרחב יותר של אמצעי האבטחה במערכת הההצבעה האלקטרונית VoteClick קיים בעמוד אמצעי האבטחה