הנחיות רשמת האגודות השיתופיות בנושא הצבעה דיגיטלית

מבוא

בתאריך 1.6.2021 הפיצה רשמת האגודות השיתופיות מסמך שכותרתו: "הנחיית רשמת האגודות השיתופיות 21-01 - כינוס אסיפות כלליות והצבעות באמצעים דיגיטליים".

המסמך מתחיל בהמלצה גורפת "לכלל האגודות השיתופיות לפעול לקידום והטמעת השימוש באמצעים טכנולוגיים לצורך קיום אסיפות כלליות לרבות הצבעות גלויות וחשאיות".

התאמת מערכת ההצבעה האלקטרונית VoteClick להנחיות רשמת האגודות

נספח ב' למסמך מציג את דרישות הרשמת ממערכת הצבעה דיגיטלית.

להלן רשימת הדרישות, יחד עם המענה הניתן לכל אחת מהן על ידי מערכת VoteClick:

1 יכולת זיהוי ודאי של חבר האגודה המצביע באמצעות "הזדהות חזקה" כדוגמת - תעודת זהות, מספר טלפון, סיסמה חד-פעמית (OTP) ועוד.

לכל מצביע מוקצה מפתח הצבעה ייחודי, חד פעמי.

בחירות המצביע נשלחות אלינו יחד עם המפתח, ועל ידי כך מושג אימות ודאי של זהות המצביע.

2 יכולת מניעת כפל הצבעות.

כאשר המצביע לוחץ על כפתור סיום ההצבעה, נשמרות בחירותיו תוך מחיקת מפתח ההצבעה.

מחיקת המפתח אינה מאפשרת זיהוי חוזר של המצביע ומשום כך הוא אינו מסוגל להצביע שוב.

3 יכולת מניעת זיוף זהות הבוחר.

זיוף זהות המצביע תלוי בכך שהאקר ישים ידו על מפתח המצביע. אנו מונעים זאת באמצעים הבאים:

הצפנת SSL של תהליך ההצבעה מונעת העתקה של המפתח.

מספר צירופים עצום (מילארדי מיליארדים) מונע אפשרות ניחוש המפתח.

4 מערכת המבצעת שקלול תוצאות.

התוצאות משוקללות ומוצגות למנהלי ההצבעה רק בסיום ההצבעה.

תוצאות ההצבעה זמינות כקישור באתר VoteClick, שאותו ניתן לשתף עם ציבור המצביעים.

5 יכולת מוכחת בשמירה על חשאיות ההצבעה (לרבות היעדר יכולת לאחזר את המידע באופן המזהה את הצבעת חבר האגודה).

כאשר המצביע לוחץ על כפתור סיום ההצבעה, נשמרות בחירותיו תוך מחיקת מפתח ההצבעה.

כתוצאה מהמחיקה לא ניתן לשייך את בחירת המצביע אל המצביע ובכך מושגת חשאיות ההצבעה.

מסמך הנחיות
רשמת האגודות השיתופיות
בנושא הצבעה דיגיטלית
לחצו לצפייה

מסמך הנחיות הרשם

פרטים נוספים

פירוט נרחב יותר של אמצעי האבטחה במערכת הההצבעה האלקטרונית VoteClick קיים בעמוד האבטחה.