בחירות ממוחשבות
התאמה להנחיות רשמת האגודות השיתופיות בנושא הצבעה דיגיטלית

מבוא

בתאריך 1.6.2021 הפיצה רשמת האגודות השיתופיות מסמך שכותרתו:

"הנחיית רשמת האגודות השיתופיות 21-01 - כינוס אסיפות כלליות והצבעות באמצעים דיגיטליים".

המסמך מתחיל בהמלצה גורפת "לכלל האגודות השיתופיות לפעול לקידום והטמעת השימוש באמצעים טכנולוגיים לצורך קיום אסיפות כלליות לרבות הצבעות גלויות וחשאיות".

דרישות הרשמת ממערכת הצבעה דיגיטלית, מוצגות בנספח ב' למסמך.

המשך עמוד זה מפרט את דרישות הרשמת, בצירוף פירוט המענה של VoteClick לכל דרישה.

המסמך המקורי בקישור זה

דרישות רשם האגודות ממערכת הצבעה דיגיטלית

1 יכולת זיהוי ודאי של חבר האגודה המצביע באמצעות "הזדהות חזקה" כדוגמת - תעודת זהות, מספר טלפון, סיסמה חד-פעמית (OTP) ועוד.

אנו מקצים לכל מצביע מפתח הצבעה ייחודי, אישי, וחד פעמי.

בחירות המצביע נשלחות אלינו יחד עם המפתח, ועל ידי כך מושג אימות ודאי של זהות המצביע.

2 יכולת מניעת כפל הצבעות.

כאשר המצביע לוחץ על כפתור סיום ההצבעה, נשמרות בחירותיו תוך מחיקת מפתח ההצבעה.

מחיקת המפתח אינה מאפשרת זיהוי חוזר של המצביע, ומשום כך הוא אינו מסוגל להצביע שוב.

3 יכולת מניעת זיוף זהות הבוחר.

זיוף זהות המצביע תלוי בכך שהאקר ישים ידו על מפתח המצביע.

אנו מונעים זאת באמצעים הבאים:

  • הצפנת SSL מונעת העתקה של המפתח.
  • מספר צירופים עצום (מילארדי מיליארדים) מונע אפשרות ניחוש המפתח.

4 מערכת המבצעת שקלול תוצאות.

התוצאות משוקללות ומוצגות למנהלי ההצבעה רק בסיום ההצבעה (אלא אם כן מדובר בהצבעה "גלויה").

תוצאות ההצבעה זמינות בשני פורמטים:

  • קובץ תוצאות חתום דיגיטלית
  • קישור באתר VoteClick, שאותו ניתן לשתף עם ציבור המצביעים

5 יכולת מוכחת בשמירה על חשאיות ההצבעה (לרבות היעדר יכולת לאחזר את המידע באופן המזהה את הצבעת חבר האגודה).

כאשר המצביע לוחץ על כפתור סיום ההצבעה, נשמרות בחירותיו תוך מחיקת מפתח ההצבעה.

כתוצאה מהמחיקה, לא ניתן לשייך את בחירת המצביע אל המצביע.

בכך מושגת חשאיות ההצבעה.

פרטים נוספים בעמוד אמצעי האבטחה