הצהרת פרטיות

מבוא

VoteClick אינה אוספת מידע מהלקוחות או מציבור המצביעים.

כל המידע האישי הקיים בה הוא המידע המועלה אליה על ידי הלקוח.

איננו משתפים מידע עם גורמי צד שלישי.

המידע מאוחסן בשרתי הנתונים של חברת אמזון.

הצהרה זו מעודכנת באופן תדיר.

תאריך עדכון אחרון: 12.2.2021

איזה מידע פרטי אנו שומרים?

המידע הפרטי הנשמר הוא מידע המועלה על ידי הלקוח: פרטי המנהלים והמצביעים (שם, כתובות אימייל ומספרי טלפון).

בהצבעה גלויה נשמרות בחירות המצביעים.

לכמה זמן נשמר המידע הפרטי?

VoteClick מתחייבת בפני הלקוח לשמור את כל המידע בשרתיה למשך שנה לפחות.

עם זאת:

  • המידע הפרטי ניתן למחיקה בכל עת על ידי הלקוח
  • ללקוח הזכות לגישה, עריכה ומחיקה של המידע בכל עת, כמו גם הזכות למחוק את החשבון כולו
  • במקביל, יכול הלקוח להוריד את המידע למחשבו

יצירת קשר

ניתן לפנות אלינו בכל שאלה בנושא פרטיות המידע באימייל וטלפון:

אנו מתחייבים לתת מענה לכל פניה בתוך שבוע ימים.

במידה ולא קיבלתם מענה, תוכלו לפנות אל הרשות להגנת הפרטיות: ppa@justice.gov.il