תפריט

הצבעה ללא אפליקציה

הבעיה - אפליקצית הצבעה

מבוך מבוך

כל בעלי זכות ההצבעה צריכים שתהיה להם אפשרות להצביע.

אילוץ התקנת אפליקצית הצבעה לצורך בחירות, מביא למצב שבו חלק מבעלי זכות ההצבעה אינם מצביעים.

מדובר באותם אנשים המסרבים להתקין אפליקציה או באנשים המתקשים בנושאים טכניים.

הפתרון - סמס ואימייל

סמס ואימייל

ווטקליק פותרת את הבעיה על ידי כך שהיא מאפשרת להצביע באמצעות מה שכבר קיים אצל כל מצביע - סמס ואימייל.

המצביע מקבל את קישור ההצבעה - מקליק ומצביע.

הפתרון מתאים גם למבוגרים ולמתקשים בטכנולוגיה.

פתיחת חשבון