הצבעה דיגיטלית
הצבעת דירקטוריון, הצבעת אסיפה

תיאור הצבעת דירקטוריון

"הצבעת דיקטוריון" (המכונה גם "הצבעת אסיפה") משמשת בישיבות הנהלה, אסיפות חברים, ועוד.

הייחוד של הצבעה מסוג זה הוא, שבה לא עונים על כל השאלות בבת אחת. במקום זאת, מנהל ההצבעה משחרר שאלה בודדת להצבעה, בכל שלב.

בנוסף לכך, יכול מנהל ההצבעה להוסיף ולערוך שאלות, גם במהלך ההצבעה.

התוצאות נאספות ומוצגות בזמן אמת, ועם נעילת ההצבעה, מתקבל קובץ תוצאות חתום דיגיטלית.